Retouren

Retour herroepingsrecht

Lees hier uw rechten als consument;

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegelde- of blisterverpakking betreft. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
 
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het retourformulier, te sturen via info@slotenshop.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele onbeschadigde verpakking te retourneren.
 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug op het moment dat de goederen volgens bovenstaande regels retour zijn gezonden en door ons ontvangen en gecontroleerd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
 
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,- tot € 20,- zullen bedragen.
 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
  •  ·         Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Sleutels, gelijksluitende cilindersets, sluitsystemen, artikelen buiten het standaard assortiment en speciale bestellingen.
  •            Zakelijke klanten retour altijd in overleg.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Mail ons vrijblijvend: info@slotenshop.nl. Of bel ons: 073-6148601.
Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in hang- en sluitwerk.