Privacyverklaring

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Privacyverklaring Slotenshop.nl

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Slotenshop.nl vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Slotenshop.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens 
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 - 07 -2023

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend 
de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat 
ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een 
goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
per e-mail
Contactformulier

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties op basis van uw persoonlijke gegevens.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder noodzaak (denk hier bijvoorbeeld aan een vervoeder) niet aan derden verstrekt.

Cookies 
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Alleen om een goede werking van de website te bewerkstelligen en het aantal en type bezoekers te monitoren.
De Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”). Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u dat we Cookies gebruiken, zoals hieronder beschreven.

Welke soorten Cookies gebruiken we?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die de Website plaatst op de harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone.

Cookies bevatten informatie die de Website gebruikt om de communicatie tussen u en uw webbrowser efficiënter te maken. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker.

We gebruiken sessiecookies, permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijk van aard en worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies zijn duurzaam van aard en worden bewaard en opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd. Permanente cookies verlopen of verwijderen zichzelf na een bepaalde tijdsperiode, welke wordt ingesteld per cookie, maar worden vernieuwd iedere keer wanneer u de Website bezoekt.

Waar gebruiken we Cookies voor?

Wij gebruiken Cookies voor:

Het genereren van statistieken

Het meten van Websiteverkeer zoals het aantal bezoeken aan de Website, uit welke domeinen de bezoekers komen, welke pagina's zij bezoeken op de Website en in welke geografische gebieden de bezoekers zich bevinden.

Het bewaken van de prestatie van de website en uw gebruik van onze website.

Het optimaliseren van uw ervaring met de Website, waaronder het onthouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u terugkeert naar de Website, en het onthouden van informatie over uw browser en voorkeuren (bv. wat uw voorkeurstaal is).


Verwijdering van cookies
U kunt de cookies die al op uw apparaat staan, verwijderen. U kunt meestal cookies verwijderen uit het gedeelte Privacy of Geschiedenis, beschikbaar via het menu Instellingen of Opties in de browser. 

Echter, let op dat als u geen Cookies accepteert op onze Website, u ongemakken kunt ervaren tijdens uw gebruik van de Website, en u sommige functies wellicht niet kunt gebruiken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten 
om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails die u verstuurd zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. 
Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven statistische doeleinden. 
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. 
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. 
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen 
via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 
U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder, als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Slotenshop.nl (CROprotect)
Meerkoet 8
5221 HB Den Bosch
info@slotenshop.nl
073-6148601
Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Mail ons vrijblijvend: info@slotenshop.nl. Of bel: 073-6148601.
Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in hang- en sluitwerk.